Lat Rus Eng 

   Lietiska sausana
   Latvijas kauss lietišķajā šaušanā 2016
   Latvijas čempionāts 2016
   O.Kalpaka piemiņas sacīkstes 2017
   Latvijas Ziemas čempionāts 2017
   Latvijas kauss 2017
   Latvijas čempionāts 2017
   Latvijas Ziemas čempionāts 2018
   Walters kvalifikācijas kauss PPC48 un PPC60 2018
   Kārļa Kļavas piemiņas kauss 2018
   Latvijas kauss 2018
   Bolnas cīņa - ielūgums 2018
   Latvijas čempionāts 2018
   Waltera kauss 2018
   Walters pavasara kauss 2019
   Latvijas Ziemas čempionāts 2019
   Latvijas kauss + Kārļa Kļavas kauss 2019
   Lozu sausana
   Stenda un medibu sausana


 

Sorry, Under Construction