Lat Rus Eng 

   Statūti
   Valde
   Uzņemšanas iesniegums
   Sporta attīstības programma


 
LATVIJAS ŠAUŠANAS FEDERĀCIJAI
________________________________

IESNIEGUMS.

Lūdzu reģistrēt mūsu organizāciju Latvijas Šaušanas federācijā par federācijas kolektīvo biedru stenda šaušanas sekcijā. Mēs atzīstam Latvijas Šaušanas federācijas Statūtus un apņemamies ievērot, kā arī pildīt federācijas lemjošo orgānu apstiprinātos nolikumus un pieņemtos lēmumus, regulāri maksāt individuālās licenču un kolektīvās biedru maksas un katru gadu organizēt vismaz vienas atklātās sacensības kādā no šaušanas disciplīnām.

Par mūsu organizāciju sniedzam sekojošu informāciju:

1. Oficiālais nosaukums…………………………………………………………………………………..
2. Juridiskā adrese………………………………………………………………………………………...
3. Reģistrācijas Nr…………………………………………………………………………………………
4. Bankas rekvizīti…………………………………………………………………………………………
(banka, rēķins, kods)

5. Kontaktpersona darbam ar federāciju………………………………………………………………..
(vārds, uzvārds, pers.kods)

adrese……………………………………………………………………………………………………
(pilsēta,iela,indekss,telefons)

6. Organizācijasbiedru skaits ,kas vēlas būt federācijas individuālie biedri…………………………

7. tai skaitā jaunieši…………………. un treneri ………………………..

Pielikumā: federācijas individuālo biedru saraksts ar viņu vārdiem, uzvārdiem, un personas kodiem. Par visām izmaiņām šajā informācijā apņemamies nekavējoties ziņot federācijai.

200….gada “……..”…………………………………

Organizācijas vadītājs / vadītāja:………………………………………….

Zīmogs

Šeit spiežot jūs varat atvērt iesnieguma formu MS Word formātā, to aizpildīt un saglabāt