Lat Rus Eng 

   Lietišķā šaušana
   Ložu šaušana
   Stenda un medību šaušana
   Latvijas kauss pa skrejošu alni 100 m 2.posms
   Latma ceļojošās balvas izcīņas sacensības medību šaušanā 2011
   Latvijas kauss pa skrejošo alni 100m
   Latvijas III Olimpiāde
   Latvijas kauss pa Skrejošo alni 100m
   Madonas novada atklātais čempionāts šaušanā 2.posms
   Latvijas kauss pa skrejošo mežacūku 35m
   Paleju kauss
   Latvijas kausa izcīņas 1. posms pa skrejošu mežacūku 35m
   2014.g. Latvijas kauss Skrejošais alnis 100m 3.posms
   Madonas novada atklātais čempionāts šaušanā 2.posms
   Latvijas čempionāts ST-35 un SK-50 2016


 

 

PALEJU KAUSS

NOLIKUMSVieta
Madonas nov., Praulienas pag., ”Palejas”
Laiks2012.gada 22.septembris. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:30-9:00
Sacensību sākums plkst. 9:00
RīkotājsMadonas novada pašvaldība, Sporta klubs „Palejas”
AtbalstaMadonas novada pašvaldība, SIA Klauģulejas, Copes lietas
DalībniekiVisi interesenti. Sacensības individuālas un komandu. Dalībnieki startē divās vecuma kategorijās; juniori līdz 21 gadam un sievietes, vīrieši no 21 gada. Komandā 4 dalībnieki; 1 juniors vai sieviete un 3 pieaugušie.

Programma

Skrejošais alnis 100 m
Šaušanas shēma– visi dalībnieki šaušanā pa „skrejošu alni” vīrieši, sievietes un juniori startē vienā grupā, izpildot2 pamatsērijas (20 mērķi). Finālā 8 labākie – 1 sērija (10 mērķi).

Ieroči, munīcija– vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Ieroču kalibrs 222.Remington un lielāks.

Skrejošā meža cūka 35m
Šaušanas shēma– vīrieši, sievietes un juniori, šaušanā pa „skrejošu mežacūku” izpilda 2 pamatsērijas (20 mērķi). Pusfinālā 16 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Finālā 8 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Junioriem un sievietēm vērtējums no 2 pamatsērijām (20 mērķiem).

Ja juniors vai sieviete izcīna vietu starp 16 labākajiem, viņi turpina sacensības vīriešu konkurencē un saņem dubultu vērtējumu.

Ieroči, munīcija– gludstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Patronas, kas lādētas ar vienu lodi.

Amerikāņu traps

Sportings
Šaušanas shēma– 1 pamatsērija (25 māla šķīvīši) + papildu sēriju skaits no 1 līdz 2 (samaksa par papildu sēriju Ls 3,-) vērtēs vienu labāko sērijas rezultātu. Finālā 6 labākie rezultāti – 1 sērija (25 māla šķīvīši) vīriešu konkurencē un 6 labākie rezultāti – 1 sērija (25 māla šķīvīši) sieviešu un junioru konkurencē. Juniors vai sieviete pēc izvēles var startēt vienā no grupām – vīriešu konkurencē vai sieviešu un junioru konkurencē.

Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Munīcija sportingā un amerikāņu trapā ne smagāka par 28gr.

Dalības maksa
Maksa par katru disciplīnu (Amerikāņu traps; Sportings, Skrejošais alnis 100m; Skrejošā meža cūka 35m) – Ls 4.
Individuālajiem dalībniekiem, kā arī komandām atļauts piedalīties maksimāli četrās disciplīnās.

Vērtēšana
Individuāli šaušanā pa „skrejošo alni” 100m vērtēs 2 pamatsērijas un fināla punktu kopsummu. Individuāli pa „skrejošo mežacūku 35m” vērtēs 2 pamatsērijas, pusfināla un fināla punktu kopsummu, juniori un sievietes atsevišķi.
Amerikāņu trapā, Sportingā vērtēs 1 labāko sēriju un fināla punktu kopsummu, juniori un sievietes atsevišķi.
Komandām tiks vērtētas 3 izvēlēto disciplīnu labākās pamatsērijas rezultātu kopsumma.

Apbalvošana
1.-3. vietu ieguvēji, kā arī 1.-3. vietu ieguvēji junioriem un sievietēm tiek apbalvoti ar balvām un diplomiem.Komandām – 3 labākās komandas ar balvām un diplomiem.

Informācija
Sacensību laikā darbosies bufete.
Sīkāk par sacensībām
Jānis Vilciņš, mob.t. 2 881413
www.sasa.lv