Lat Rus Eng 

   Lietišķā šaušana
   Ložu šaušana
   Stenda un medību šaušana
   Latvijas kauss pa skrejošu alni 100 m 2.posms
   Latma ceļojošās balvas izcīņas sacensības medību šaušanā 2011
   Latvijas kauss pa skrejošo alni 100m
   Latvijas III Olimpiāde
   Latvijas kauss pa Skrejošo alni 100m
   Madonas novada atklātais čempionāts šaušanā 2.posms
   Latvijas kauss pa skrejošo mežacūku 35m
   Paleju kauss
   Latvijas kausa izcīņas 1. posms pa skrejošu mežacūku 35m
   2014.g. Latvijas kauss Skrejošais alnis 100m 3.posms
   Madonas novada atklātais čempionāts šaušanā 2.posms
   Latvijas čempionāts ST-35 un SK-50 2016


 
NOLIKUMS

Madonas novada atklātais čempionāts šaušanā 1.posms

Ieskaite LATVIJAS KAUSA izcīņā pa „Skrejošo alni 100m” 3.posms


Vieta
Madonas nov., Praulienas pag., ”Palejas”

Laiks2012.gada 19.maijs. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:30-9:00

Sacensību sākums plkst. 9:00

RīkotājsMadonas novada pašvaldība, Sporta klubs „Palejas”

AtbalstaMadonas novada pašvaldība, SIA Klauģulejas, Copes lietas, Bauskas Zemgaļi

DalībniekiVisi interesenti. Sacensības individuālas un komandu. Dalībnieki sacenšas vīriešu konkurencē un junioru konkurencē. Juniori ir 1992.gadā dzimuši un jaunāki. Sievietes startē junioru konkurencē. Latvijas kausa izcīņā pa “skrejošo alni” komandā 3 dalībnieki. Madonas novada čempionātā komandā 3 vīrieši un 1 juniors vai sieviete.

Programma

Skrejošais alnis 100 m

Šaušanas shēma– visi dalībnieki šaušanā pa „skrejošu alni” dalās divās grupās:
meistarklasē – dalībnieki, kuriem ir 1. un augstāka sporta klase šaušanā pa „skrejošu alni”;
amatierklasē – dalībnieki, kuriem ir 2. un 3. sporta klase, kā arī dalībnieki, kuriem nav izpildīta sporta klase šaušanā pa „skrejošu alni”.
Vīrieši, sievietes un juniori startē vienā, vīriešu konkurencē, izpildot
2 pamatsērijas (20 mērķi). Finālā 8 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Amatieru klasei vērtējums no 20 mērķiem.
Ja amatieru klases dalībnieki izcīna vietu starp 8 labākajiem, viņi turpina sacensības vīriešu konkurencē un saņem dubultu vērtējumu.

Ieroči, munīcija– vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Ieroču kalibrs 222.Remington un lielāks.

Skrejošā meža cūka 35m

Šaušanas shēma– vīrieši, sievietes un juniori, vīrieši šaušanā pa „skrejošu mežacūku” dalās divās grupās:
meistarklasē – dalībnieki, kuriem ir 1. un augstāka sporta klase šaušanā pa „skrejošo mežacūku”;
amatierklasē – dalībnieki, kuriem ir 2. un 3. sporta klase, kā arī dalībnieki, kuriem nav izpildīta sporta klase šaušanā pa „skrejošo mežacūku”.

2 pamatsērijas (20 mērķi). Pusfinālā 16 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Finālā 8 labākie – 1 sērija (10 mērķi). Amatieru klasei, junioriem un sievietēm vērtējums no 2 pamatsērijām (20 mērķiem).

Ja amatieru klases dalībnieks, juniors vai sieviete izcīna vietu starp 16 labākajiem, viņi turpina sacensības vīriešu konkurencē un saņem dubultu vērtējumu.

Ieroči, munīcija– gludstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Patronas, kas lādētas ar vienu lodi.

Amerikāņu trapsApaļais stendsSportings

Šaušanas shēma– 1 pamatsērija (25 māla šķīvīši) + papildu sēriju skaits no 1 līdz 2 (samaksa par papildu sēriju Ls 2,50) vērtēs vienu labāko sērijas rezultātu. Finālā 6 labākie rezultāti – 1 sērija (25 māla šķīvīši) vīriešu konkurencē un 6 labākie rezultāti – 1 sērija (25 māla šķīvīši) sieviešu un junioru konkurencē. Juniors vai sieviete pēc izvēles var startēt vienā no grupām – vīriešu konkurencē vai sieviešu un junioru konkurencē.

Ieroči, munīcija – gludstobra ieroči, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Munīcija sportingā un amerikāņu trapā ne smagāka par 28gr., apaļajā stendā ne smagāka par 24gr., skrošu maksimālais diametrs 2,5 mm.

Dalības maksa

Maksa par katru disciplīnu (Amerikāņu traps; Apaļais stends; Sportings, Skrejošais alnis 100m; Skrejošā meža cūka 35m) – Ls 4.

Individuālajiem dalībniekiem, kā arī komandām atļauts piedalīties maksimāli četrās disciplīnās.

Vērtēšana

Individuāli šaušanā pa „skrejošo alni” 100m vērtēs 2 pamatsērijas un fināla punktu kopsummu. Individuāli pa „skrejošo mežacūku 35m” vērtēs 2 pamatsērijas, pusfināla un fināla punktu kopsummu, juniori un sievietes atsevišķi.

Amerikāņu trapā, Apaļajā stendā, Sportingā vērtēs 1 labāko sēriju un fināla punktu kopsummu, juniori un sievietes atsevišķi.

Komandām: Madonas novada čempionāta komandām tiks vērtētas 4 izvēlēto disciplīnu labākās pamatsērijas rezultātu kopsumma.

Apbalvošana

Katra posma1.-3. vietu ieguvēji, kā arī 1.-3. vietu ieguvēji junioriem un sievietēm tiek apbalvoti ar balvām un diplomiem.Komandām – 3 labākās komandas ar balvām un diplomiem. Latvijas kausa izcīņas 4. posmā pa „skrejošo alni 100m” komandu vērtējumā apbalvo 3 labākās komandas.

Informācija

Sacensību laikā darbosies bufete.

Sīkāk par sacensībām

Jānis Vilciņš, mob.t. 2 8814132

www.sasa.lv