Lat Rus Eng 

   Lietišķā šaušana
   Ložu šaušana
   2018.GADA NOLIKUMI
   2019.GADA NOLIKUMI
   2020.GADA NOLIKUMI
   2021.GADA NOLIKUMI
   2022.GADA NOLIKUMI
   Latvijas Komandu čempionāts
   Leppa GP VIII (programm)
   Latvijas Ziemas čempionāts
   Tukuma čempionāts pneimatikā
   Latvijas Junioru čempionāts
   Leģions 2023
   LJČ Vidējā grupa
   LSVS pašvaldību 60. sporta spēles
   Latvijas čempionāts 2023
   Arvīda Manfelda XV piemiņas sacensības
   LJČ Vecākā grupa
   Ilgoņa Freimaņa XIV piemiņas sacensības
   Stenda un medību šaušana


 Nolikums.

2022.gada Tukuma atklātais čempionāts šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem .

1. Mērķis un uzdevums.

  • popularizēt olimpisko sporta veidu – ložu šaušanu,
  • noskaidrot labākos šāvējus individuālajā vērtējumā,
  • sekmēt labāko sportistu sagatavotību atbildīgām sacensībām.

2. Sacensību laiks un vieta.

  Sacensības notiek 11.-12.02.2022. Tukuma šautuvē Melnezera ielā 1. Sacensību sākums 10.00.

3. Sacensību dalībnieki.

  Sacensībās piedalās uzaicinātie dalībnieki no Rīgas, Dobeles, Dienvidkurzemes novada, Krāslavas, Daugavpils, Viļakas, Ventspils, Valkas.

4. Sacensību vadība.

  Sacensības organizē un vada biedrība „Tukuma šaušanas sporta klubs”.

5. Programma.

Šautene – PŠ-60 dāmas un kungi, juniori (2002 – 2005 gadā dzimušie), PŠ – 40 jaunieši (2006 – 2008), PŠ – 20 jaunieši (2009 – 2011) , PŠ -20 no atbalsta (2011 un jaunāki iesācēji) . Pistole – PP-60 dāmas un kungi, , juniori (2002 – 2005 gadā dzimušie), PP – 40 jaunieši (2006 – 2008), PP – 20 jaunieši (2009 – 2011) . Ekipējuma vizuāla pārbaude izsaucot uz startu.

Vērtēšana.
Sacensību uzvarētājus nosaka individuālajā vērtējumā katrā ieroču veidā pa vecuma grupām un vingrinājumiem.

Apbalvošana.
1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un medaļām Tiek apbalvoti tie sportisti vai viņu pārstāvji, kuri ieradušie uz apbalvošanu.

6. Pieteikumi.
Komandām vārdiskie pieteikumi jāiesūta līdz 09.02.2022. uz e-pastu agrita77@inbox.lv

7.COVID-19 Sacensības notiek saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.2 grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar sacensību informāciju un apņemas ievērot visus saistošos noteikumus un norādījumus, aizpildot LŠF izstrādāto apliecinājumu. Tikai dalībnieki, treneri, tiesneši un apkalpojošais personāls ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem (vakcinēšanās vai pārslimošanas) var piedalīties sacensībās un atrasties sacensību teritorijā.