Lat Rus Eng 

   Lietišķā šaušana
   Walters pavasara kauss 2019
   Latvijas Ziemas čempionāts 2019
   Latvijas kauss + Kārļa Kļavas kauss 2019
   Latvijas Čempionāts 2019
   Pieteikuma forma Latvijas Čempionātam word formātā
   Walters Ziemas kauss 2019
   Latvijas Ziemas čempionāts 2020
   WA1500" kauss PPC48 un PPC60 vingrinājumos 2020
   Walters kauss 2020
   Ložu šaušana
   Stenda un medību šaušana


 
LŠF 2010. gada kausu izcīņas lietišķajā šaušanā

N O L I K U M S

1. Mērķis un uzdevums.
Veicināt šaušanas sporta attīstību Latvijā un paaugstināt šaušanas iemaņas LR IeM un AM struktūrvienībās.
Noteikt NBS komandu startam CISM čempionātā.
Noskaidrot labākos Latvijas individuālos šāvējus un komandas atsevišķos vingrinājumos.

2. Vieta un laiks.
Sacensības notiks 2010. gada, 27.-28.08. un 24.-25.09. Ādažu šautuvē.

3. Vadība
Sacensības organizē un vada LŠF Lietišķās šaušanas sekcija. Sacensību tiešo vadību veic LŠF izveidotā tiesnešu kolēģija.

4. Dalībnieki
Sacensībās piedalās IeM un AM pakļautās struktūrvienības, mācību iestādes un mācību centri, kā arī citu reģistrēto bruņoto formējumu komandas vai organizācijas (kurām ir juridiskas personas statuss vai kuras ir kādas juridiskās personas sastāvdaļa), kas ir LŠF kolektīvie biedri un ir nomaksājuši biedru naudu par 2010.gadu un jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas ir iegādājies individuālo licenci, kam ir atļauja ieroča nēsāšanai/glabāšanai un attiecīga munīcija. Komandas sastāvs vingrinājumā – dalībnieku skaits neierobežots, vērtē labāko četru dalībnieku summu, mērķu mainītājus nodrošina katra komanda. Katra komanda nodrošina vismaz vienu tiesnesi!

5. Programma.
DP-3
– šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, mērķis Nr.4, ar vienu vai abām rokām, 3 piešaudes šāvieni, laiks 1 minūte un 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās. Laiks 5 minūtes katrai 10 šāvienu sērijai.

DP-4 – šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, mērķis Nr.4 (melnais aplis).
- piešaudē 6 šāvienu sērija, laiks 3 minūtes,
- 6 ieskaites šāvieni 1 minūtē ar vienu roku,
- 7 ieskaites šāvieni 30 sekundēs ar vienu vai abām rokām,
- 7 ieskaites šāvieni 15 sekundēs ar abām rokām.

ATŠ -5 jebkura kalibra trieciena šautene ar standarta aprīkojumu 300 m distancē, mērķis Nr.1 no stāvokļiem:
- guļus, bez atbalsta - 10 ieskaites šāvieni, 5 min;
- no ceļa vai sēdus - 10 ieskaites šāvieni, 5 min;
- stāvus - 10 ieskaites šāvieni, 5 min;
- piešaude 1 x 6 šāvieni, 3 min.

Šāvējs katram šaušanas stāvoklim trieciena šautenes aptverē drīkst ielādēt ne vairāk kā 10 patronas. Ja ugunslīnijas tiesnesis konstatē lielāku patronu skaitu, šāvējam pārtrauc vingrinājuma izpildi un anulē rezultātu. Šaušanas stāvoklī celis vai sēdus visiem ķermeņa atbalsta punktiem jāatrodas uz vienas plaknes. Šaušanas stāvoklī no ceļa drīkst izmantot vienu maisiņu. Stāvoklī guļus pret zemi var balstīt tikai elkoni.

Snaiperis - jebkura lielkalibra (6mm līdz 10mm ) šautene ar optisko tēmēkli, no balsta 300m distancē, mērķis Nr.4, piešaudes šāvienu skaits neierobežots, kopējais laiks 25 minūtes. Nedrīkst ieroci iestiprināt statīvā. Ieroča mēlītes nospiediens 0,5 kg. Ieročiem, kam iespējams izmantot „šnellera” mehānismu arī „šnellera” nospiediens 0,5 kg. Šaušanas organizatori nenodrošina ar atbalsta maisiņiem.

Bise – gludstobra 16. – 12. kal. ierocis ar atklāto vai optisko tēmekli, mērķis Nr.4, distance 50 m, 2 x 10 šāvienu katrai sērijai. Šaušana ar jebkura tipa attiecīgā kalibra ložu patronām. Šāvienu sērijas pa 5 šāvieniem vienā mērķī. Katrai 10. šāvienu sērijai laiks 10 minūtes.

LŠ3X20 (6,00 – 8,00 mm) jebkura tipa šautene tēmeklis atklātais vai dioptriskais, nav atļauts āķis un šampinjons, drīkst izmantot siksnu. Šautenes svars līdz 8.kg, mēlītes nospiediens ne mazāks par 1.5.kg. Mērķis Nr.1 pēc ISSF noteikumiem, distance 300 m. Kopējais laiks 2 stundas un 15. min. Piešaudes šāvienu skaits 3 katrā stāvoklī. Tiek organizētas ne vairāk kā divas maiņas.

6. Vērtēšana
Šāvējiem ir iespēja katru vingrinājumu izpildīt 2 reizes. Individuālajā kopvērtējumā skaita abus rezultātus kopā, katrā vingrinājumā. Ieņemto vietu nosaka pēc šo rezultātu punktu summas katrā vingrinājumā. Vienāda rezultāta gadījumā par 1. - 10. vietu, augstāko vietu ieņem dalībnieks, kam ir labāka vieta otrajā vērtētajā startā. Vienāda rezultāta gadījumā par 11. un tālāku vietu ieņemtā vieta tiek dalīta.

Sacensībās tiek noteiktas uzvarētājas organizācijas vai apakšvienības vingrinājumos DP – 3 ; DP – 4 ; ATŠ – 4; Bise; LŠ 3 x 10 un Snaiperis pēc ieskaites dalībnieku sašautās lielākās punktu summas jebkurā no sacensību posmiem. Ja tā ir vienāda, augstāku vietu ieņem komanda, kurai austāka vieta pēdējā startā. Komandas sastāvs katrā vingrinājumā – neierobežots, vērtē četrus labākos.

7. Apbalvošana
Kopvērtējumā individuālie uzvarētāji un II.- III. vietas ieguvēji katrā vingrinājumā saņem kausus un attiecīgas pakāpes diplomus. Komandu cīņā komandas, kas ieguvušas I – III vietu tiek apbalvotas ar diplomiem un kausiem.

8. Pieteikumi, finanses un protesti
Iepriekšējie vārdiskie pieteikumi par piedalīšanos kausu izcīņā katram dalībniekam vai komandai jāiesniedz LŠF, Rīgā, Cieceres ielā 9, LV‑1002, tālr./fax 67612311, E-mail:
latsaufed@inbox.lv (Četras dienas pirms katra posma sākuma, ne vēlāk kā otrdien plkst. 12.00). Komandas, kuras pieteikumus nebūs iesniegušas laicīgi, sacensībām netiks reģistrētas.

Par piedalīšanos sacensībās LŠF licenzētie biedri (LŠF kolektīvo biedru individuālie biedri, kas samaksājuši licences naudu par 2010. gadu un izņēmuši personīgo numuru – kopā Ls 6, jauniešiem Ls 2) iemaksā Ls 4 par pirmo startu, 3 Ls par otro startu un 2 Ls par katru nākošo startu katrā posmā tiesnešu kolēģijā līdz sacensību sākumam. Pārējie kolektīvo biedru dalībnieki maksā Ls 5 par katru vingrinājumu un izpērk vienreizējo starta numuru – Ls 1 katrā posmā. Ja licenzētais biedrs aizmirsis savu numuru, sacensībās jāpērk jauns vienreizējais numurs. Licenzētajiem biedriem, kas saņēmuši personīgos numurus stenda šaušanā, jāpasūta jauns numurs ložu vai lietišķajā šaušanā. Numurs tiks izsniegts bez maksas.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām, ēdināšanu, naktsmītnēm, apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz komandējošās organizācijas. Katra organizācija nodrošina savus dalībniekus ar mērķu mainītājiem.

Mandātu komisija var pieprasīt no komandas pārstāvjiem uzrādīt dokumentus, kas apliecina dalībnieku piederību dotajam kolektīvam. Izmaiņas pieteikumos pieņem stundu pirms kopējo sacensību sākuma. Protestus rakstveidā pieņem tikai iemaksājot Ls 30, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas. Ja protestu apmierina, nauda tiek atmaksāta, ja nē - nauda paliek balvu fondā.

LŠF tel/fax 67612311
E-mail:
latsaufed@inbox.lvTuvojoties sacensībām (pirms katra posma) LŠF mājas lapā www.saufed.lv tiks publicēts konkrēto sacensību grafiks.